St. Olav EyeShop AS ble etablert som en ekstra støtte og et tilbud for St. Olav Eye Clinic, slik at de som har utfordringer og plager knyttet til syn og øyne kan finne produkter som er spesielt tilpasset deres behov for behandling, pleie og oppfølging.
 
I samarbeidet med øyeleger, professorer og forskere ved storsykehuset EyeHospital i Beijing, Kina, utvikler vi og kjøper inn produkter til Norge som er spesielt designet og produsert for å behandle eller pleie ulike syns- og øyeplager. Et tilbud som mange ofte opplever mangler i deres egen situasjon.
 
Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det, kan få et ekstra tilbud som de selv kan velge å benytte seg av når det gjelder problematikk rundt syn og øyne.